De Tao School  inspireert en traint graag mensen en bedrijven op basis van inzichten en wijsheid uit de Tao-leer en klassieke Chinese technieken zoals I Tjing en Feng Shui. Tao betekent letterlijk ‘het pad’ of ‘de weg’. Het is een universeel principe dat alles omvat, van de creatie van het universum tot menselijke interactie. Als we iets over Tao willen leren, is ons belangrijkste materiaal de Tao Te Ching, een werk gemaakt door Laozi, ook wel bekend als Lao Tzu, een wijsheer die duizenden jaren geleden leefde. De Tao ziet de mens als een eenheid in lichaam, ziel en geest, waarbij Chi de levenskracht is, die door het hele lichaam circuleert en via bepaalde paden stroomt. Om de Chi circulatie te bevorderen ontwikkelden de Taoïsten oefeningen en meditaties, die ze gereflecteerd zagen in de processen van de natuur.